top of page

אימונים בזום


אימון כושר אישי

  • 45 דקות
  • 150 שקלים חדשים
  • Location 1

תיאור השירות

אימון קבוצתי הוא בן 50 דקות. הוא מתחיל עם חימום וכולל תרגילים בעמידה ועל המזרן כאשר הפוקוס הוא על חיזוק סיבולת לב ריאה וכוח. אדייק כל אחת מהמתאמנות ואציג מודיפיקציות לתרגילים. זאת על מנת שגם מי שבתחילת הדרך וגם מי שבכושר, תוכל למצוא וריאציה שמתאימה לה. אימון קבוצתי הוא מהנה ויש כוח מדרבן לקבוצה. תסיימי את האימון עם אנרגיה מחודשת.


פרטי איש הקשר

  • 0543050581

    ns2fens@gmail.com


bottom of page