top of page

אימונים בזום


זמין אונליין

עשרה אימוני פילאטיס

  • 45 minutes
  • 1,650 שקלים חדשים
  • Location 1

Service Description

פילאטיס היא שיטת אימון שפותחה על ידי ג'וסף פילאטיס. במהלכו נתעמל יחיפות ונחזק את הגוף כולו, דרך רפרטואר תרגילים ועל פי עקרונות השיטה. העבודה היא ממוקדת ועם התייחסות רבה לדיוק של התרגיל ולזרימה בין המנחים והתרגילים שונים. במהלך האימון אנחה ואדייק כל אחת ואציג מודיפיקציות לכל תרגיל, כך שכל מתאמנת תוכל למצוא וריאציה שמתאימה לרמת הכושר שבו היא נמצאת. אאזן בין תרגילי כוח לבין מתיחות ואשאף לכך שתסיימי את האימון בתחושת סיפוק מהעבודה, מפוקסת ונינוחה.


פרטי איש הקשר

  • 0543050581

    ns2fens@gmail.com

bottom of page