top of page

אימונים בזום


עשרים אימוני פילאטיס

  • 45 דקות
  • 3,000 שקלים חדשים
  • Location 1

תיאור השירות

פילאטיס היא שיטת אימונים שפותחה על ידי ג'וסף פילאטיס. במהלכו נעבוד יחפות ונחזק את הגוף כולו, דרך רפרטואר תרגילי הפילאטיס ועל פי עקרונות השיטה. העבודה היא ממוקדת ועם התייחסות רבה לדיוק של התרגיל ולזרימה בין המנחים והתרגילים שונים. במהלך האימון אנחה ואדייק כל אחת ואציג מודיפיקציות לכל תרגיל, כך שכל מתאמנת תוכל למצוא וריאציה שמתאימה לה. אאזן בין תרגילי כוח לבין מתיחות ואשאף לכך שתסיימי את האימון בתחושת סיפוק מהעבודה, מפוקסת ונינוחה.


פרטי איש הקשר

  • 0543050581

    ns2fens@gmail.com


bottom of page