top of page

אימונים בזום


אימון פילאטיס בודד

  • 45 דקות
  • 180 שקלים חדשים
  • Location 1

תיאור השירות

פילאטיס היא שיטת אימון שפותחה על ידי ג'וסף פילאטיס. באימון נתעמל נעבוד יחייפות ובמהלכו נחזק את הגוף כולו, דרך רפרטואר תרגילים ועל פי עקרונות השיטה. העבודה היא ממוקדת ועם התייחסות רבה לדיוק של התרגיל ולזרימה בין המנחים והתרגילים שונים. במהלך האימון אנחה ואדייק כל אחת ואציג מודיפיקציות לכל תרגיל, כך שכל מתאמנת תוכל למצוא וריאציה שמתאימה לרמת הכושר שבו היא נמצאת. אאזן בין תרגילי כוח לבין מתיחות ואשאף לכך שתסיימי את האימון בתחושת סיפוק מהעבודה, מפוקסת ונינוחה.


פרטי איש הקשר

  • 0543050581

    ns2fens@gmail.com


bottom of page